Wilt u weer rust in de tent?

Bureau Mercado werkt een tijdje met u mee bij de ontwikkelingen in uw wijk, stad en organisatie en brengt rust, ontwart knopen, verheldert de opgave, verbindt en coacht.

__CONFIG_optin__{"optin":0,"color":"red","size":"small","text":"CONNECT WITH US!","layout":"horizontal"}__CONFIG_optin__
  • Zit u midden in de nieuwe samenwerking met andere partijen en het loopt het nog niet zo soepel als u zou willen?
  • Bent u met uw sociale team al een tijdje op weg en toe aan wat meer reflectie?
  • Wilt u het aantal managers in uw organisatie terugbrengen en zoekt u naar de nieuwe rol van het MT?
  • Wilt u toe naar actieve participatie en zelfsturing en wilt u meer loslaten?
  • Hebben uw medewerkers behoefte aan een spiegel en persoonlijke aandacht?
Jan Bootmanager wonen
Woonstichting de Kernen

Met Annemiek is het bijzonder prettig samenwerken. Ze is een professional en een betrokken tijdelijke collega, die op een rustige en evenwichtige manier de beoogde resultaten bereikt. Annemiek is een scherpe waarnemer en kan uitstekend luisteren. Daarmee is ze een zeer gekwalificeerde ‘verbinder’, die staat voor haar afspraken en dat ook van anderen verwacht en vraagt.

Wat doet Bureau Mercado?

Interimmanagement

Uw manager wonen of wijkgericht werken is tijdelijk afwezig of u wilt juist toe naar een grotere zelfstandigheid van het team. Een interimmanager kan een rol spelen in het organiseren van de afbouw van de functie. Bureau Mercado schuift een tijdje aan en zorgt voor de overdracht van de managementtaken naar het team, een duidelijke koers, een goede werkwijze.

bureau-mercado-interim-management-procesmanagement-coaching-annemiek-eggink

Annemiek Eggink, interimmanager

Saskia Visserconcerndirecteur
gemeente Ede

Annemiek is een routinier in het interim werk, in een nieuwe omgeving binnenkomen, overzien en aan de slag gaan. Ook in een organisatie die in beweging is. Zij heeft een goed gevoel voor mensen en situaties en is een goede netwerker. Ze is niet van grote statements en maakt de zaken niet ingewikkelder dan nodig. Annemiek heeft een pragmatische aanpak, ze kiest haar aanknopingspunten en kansen en " werkt ze op " tot resultaat. En dat resultaat is goed! Medewerkers en collega's ervaren haar als prettig, verbindend en duidelijk. Enkele ervaringen: "Gaat het niet linksom, dan maar rechtsom"; Annemiek gaat op haar doel af en laat zich niet hinderen door 'hobbels', die ze onderweg tegenkomt. "Bij Annemiek is duidelijk waar ze voor staat. Ze zegt eerlijk wat ze ergens van vindt en draait er niet omheen". "Afspraak is afspraak"; Annemiek kan zich er over verbazen als de ander dit motto niet onderschrijft".

Procesmanagement

U wilt met een aantal partijen en nieuw concept realiseren en de opgave is complex. Er zijn meer partijen betrokken en de financiering is niet zomaar geregeld. Bovendien zijn er nog wel wat politieke hobbels te slechten voordat het project van start kan gaan. Dan is een onafhankelijke procesmanager iemand die structuur aanbrengt en het proces kanaliseert.

Het kan gaan om tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, de realisatie van een woonproject voor chinese ouderen, maar ook om een nieuwe samenwerking op wijkniveau om vereenzaming tegen te gaan.

procesmanagement

Aanpak Swammerdambuurt Amsterdam

bureau mercado-coaching

Coaching

U wilt graag eens een paar gesprekken met iemand die u een spiegel voor kan houden of met u meedenkt over uw organisatie. U vindt het prettig om dat te doen met iemand met ervaring in het werkveld van uw corporaties of gemeente.  
U vindt het belangrijk dat uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen en u zet daarvoor individuele coaching in.

Bureau Mercado werkt samen met een aantal coaches in De Bilt: Coachgroep De Bilt. Wij zijn gericht op loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling in het werk.

Intervisiebegeleiding

U wilt met uw team of met externe collega’s toe naar een vorm van zelfcoaching. U kunt dan met intervisie beginnen. Intervisie is een vorm van zelfcoaching, die heel erg effectief kan zijn, mits gestructureerd aangepakt. Het is daarom zinvol als iemand van buiten de intervisie helpt opstarten en een tijdje begeleidt. Als de spelregels duidelijk zijn en ‘ingesleten’, kan de intervisiegroep het verder voortzetten.Toepassing kan zijn in een bestaand team, maar ook in een groep van mensen uit verschillende organisaties met vergelijkbare functies.

intervisiebegeleiding

Samenwerking Culture at Work

Organisatieontwikkeling implementeren

U hebt bedacht welke kant u op wilt met uw organisatie, iedereen is enthousiast, maar in de praktijk zijn er nog de nodige vraagtekens. Een richting voor uw organisatie is soms goed te bedenken, maar hoe doe je dat in de praktijk? Wat betekent het voor de medewerkers? Zijn er opleidingen nodig, andere of juist geen managers, moeten de bureaus verzet? Welke rol speelt het MT? Is er nog wel een MT? Is het een goed idee om de klantcontacten te digitaliseren? Wil je je medewerkers nog beoordelen of is dat ouderwets? Hoe ga je sturen?? Heb je voldoende informatie? Kunnen ze het eigenlijk wel allemaal zelf?

Bureau Mercado heeft een samenwerkingverband met Culture at Work, Jacqueline Franssens. Zij is organisatie antroploog en dat vakgebied bestrijkt ‘de cultuur’, en overlapt zowel het individuele als het groepsproces. Kijkt net even met een andere blik: wat zijn de gewoontes, zijn er rituelen, moeten die er juist weer komen, wat bindt, wat bindt te veel?

Annemiek heeft in 2011 de reorganisatie geleid van de regio Leiden van Woningstichting Portaal. Als regiodirecteur was ik haar opdrachtgever. De opdracht was redelijk complex. De vier afdelingen van de organisatie moesten worden samengevoegd tot twee, waarbij zoveel mogelijk moest worden aangesloten bij de structuur van andere regiobedrijven. Bovendien wilden we een cultuurslag maken. Het is Annemiek gelukt om dit in een periode van 10 maanden te realiseren, waardoor we eerder dan verwacht in de nieuwe opzet konden beginnen. Ze heeft dit bereikt door op een inspirerende manier leiding te geven aan het proces en de projectgroep. En ze wist bovendien het vertrouwen te wekken van de hele organisatie. De bestuurlijke besluitvorming was zorgvuldig en tijdig voorbereid. Annemiek stuurt het proces strak aan: afspraken moeten worden nagekomen. Het is niet haar stijl om daarbij met de vuist op tafel te slaan. Ze spreekt mensen rustig aan en geeft zelf het goede voorbeeld.

Christoffel Klap regiodirecteur
Portaal Leiden

Voor wie werkt Bureau Mercado?

Bureau Mercado werkt voor gemeenten, woningcorporaties, non-profit organisaties voor welzijn en zorg.

woningcorporatie-Ymere
woningcorporatie-Centrada
woningcorporatie-Portaal
gemeente-Utrecht
gemeente-enschede
woonstichting-de-kernen
gemeente-Ede
Gemeente-Den-haag
gemeente-almere
gemeente-lelystad
woningcorporatie-Mitros
kennisinstituut-voor-sociale-vraagstukken-movisie
woningcorporatie-havensteder
woningcorporatie-de-key
gemeente-purmerend

annemiek-eggink-interim-manager-procesmanager-intervisie-begeleider-coach-organisatie-ontwikkelaarGeïnteresseerd? Neem contact op!


Wilt u weten wat Bureau Mercado voor u kan betekenen? Neem dan contact op met mij, Annemiek Eggink. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij u langs.

Neem contact op!